Tegnene er dårlige for fremtiden for Kongelig Classic, fordi den yderligere finansiering ikke overdrages fra den danske side.

I 2012 blev KONGELIG CLASSIC genoplivet til minde om den første danske regatta for yachter i 1855.

Kongelig Classic 1855-projektet havde til formål at bidrage til at fremme den maritime kulturhistoriske tradition i regionen og for at sikre sin udvikling – gennem en række aktiviteter, på baggrund af sin autentiske maritime historie, dens tiltrækningskraft for lokalbefolkningen og dens turistmål. Med henblik herpå modtog den EU-finansiering inden for rammerne af Interreg-programmet indtil 2014.

I 2015 blev det organiseret af Aabenraa og Sonderburg Kommune, senere med hjælp fra en lokal klub. Da antallet af frivillige faldt og antallet af ansøgninger faldt, ønskede Aabenraa ikke at pådrage sig de betydelige omkostninger ved en professionel projektledelse.

Tak til alle deltagere og frivillige i Aabenraa, Sønderborg i Flensborg.