1
KC 1855 regattaen afvikles som en etapesejlads med 2 regattadage den sidste weekend i August. Kapsejladsen foregår mellem Flensburg, Sønderborg og Aabenraa og der startes i Flensburg. Sejladserne afvikles fredag og lørdag, hvor de deltagende fartøjer samles i løbet af torsdag den 30.8.

2
Det er en forudsætning for deltagelse, at skibet er egnet til den pågældende sejlads. Det er skipperen, der har ansvar for fartøjets duelighed, tilstand og udstyr. Regattaledelsen kan udelukke fartøjer, som åbenlyst ikke opfylder disse krav. Der må kun anvendes sejl, som den pågældende skibstype fører som normaludrustning. I tvivlspørgsmål afgør regattaledelsen, hvilke sejl, der svarer til reglerne. Skibet skal være udstyret med VHF-Radio.

Deltagende klassiske sejlskibe skal opfylde følgende betingelser:
Sejlskibet eller sejlbåden skal være relevant for sejlsportens historie i Danske og Tyske farvande/Østersøen.


For hver dagsetape gives der point i hver klasse svarende til placering, således at nr. 1 får 1 point, nr.  2 får 2 points osv. Når blot et skib i en klasse har passeret den fastsatte mållinje inden for fastsat tid, regnes sejladsen for gennemført og pointgivende for klassens skibe. Skibe der passerer mållinjen herefter, tildeles 4 points mere end det sidst passerede skib inden for tidsfristen, dog højest maksimumpoints i den pågældende klasse.

Klassiske lystfartøjer som passerer mållinjen indenfor den fastsatte tid, bedømmes ikke efter den sejlede tid men efter NNL-/KLR-målereglen.

Ved sejladsens afslutning udregnes gennemsnittet af placeringspoint for hvert skib, og vinder i hver klasse er det skib, der har det laveste gennemsnitstal. Et fartøj, som ikke deltager begge dage, kan kåres som etapevinder. Dog indgår kun fartøjer, der har sejlet begge dage, i beregningen af det samlede resultat.

I tilfælde af pointlighed i det samlede resultat vinder det fartøj, som har vundet den i sømil længste dagsetape.


Hver dag afholdes der skippermøde morgen og aften. På disse møder orienteres der om alle praktiske forhold vedrørende sejladsen som afgangstidspunkt og lignende.
Opstår der specielle omstændigheder under regattaen, kan regattaledelsen træffe afgørelse omomlægning af start- og mållinjen, aflysning m.m.


Maskinen (skruen) skal frakobles senest 0,1 sømil fra startlinjen, og senere brug af skrue under sejladsen skal rapporteres til regattaledelsen. Misbrug af maskinen skal vurderes af regattaledelsen. Brug af maskine kan koste op til 3 placeringspoint, medens f.eks. en bakmanøvre for at undgå kollision kan være omkostningsfri.

6
Regattaledelsen er bemyndiget til på stedet at diskvalificere et skib, der optræder groft uforsvarligt. Diskvalifikation betyder øjeblikkelig bortvisning fra dagens sejlads. Pågældende skibs videre deltagelse i KC-1855 tages op i regattaledelsen.