Hvilke typer sejlbåde kan deltage i Kongelig Classic 1855

Kongelig Classic afvikles som etapesejlads over to dage for klassiske lystfartøjer og bevaringsværdige brugsfartøjer mellem Flensburg, Sønderborg og Aabenraa. Ligeledes kan kuttere, smakkejoller og lignende fartøjer, som er egnede for de pågældende farvande, deltage. Regattaen gennemføres hvert år den sidste weekend i august/første weekend i september. Regattaen starter med registrering og officiel velkomst torsdag, etapesejladser fredag og lørdag med årligt skiftende start i henholdsvis Flensburg og Aabenraa, og Sønderborg som delmål hvert år.

Tilmelding skal være Historisk Havne Kontor Flensburg  KC-1855 i hænde senest den 30. august.

Deltagende fartøjer skal opfylde følgende betingelser:

Traditionsskibe/bevaringsværdige brugsfartøjer, kuttere, smakkejoller eller lignende fartøjer:

  • Det skal være et bevaringsværdigt tidligere erhvervsfartøj.

Klassiske sejlskibe:

  • Sejlskibet eller sejlbåden skal være relevant for sejlsportens historie i Danske og Tyske farvande/Østersøen.

Det er en forudsætning for deltagelse, at skibet er egnet til den pågældende sejlads. Det er skipperen, der har ansvar for fartøjets duelighed, tilstand og udstyr. Regattaledelsen kan udelukke fartøjer, som åbenlyst ikke opfylder disse krav. Der må kun anvendes sejl, som den pågældende skibstype fører som normaludrustning. I tvivlspørgsmål afgør regattaledelsen, hvilke sejl, der svarer til reglerne.

Sejladsregler for traditionsskibe/bevaringsværdige brugsfartøjer, kuttere, smakkejoller eller lignende fartøjer

Sejladsregler for klassiske sejlskibe